Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022

 

Thực hiện Công văn số 219/GD&ĐT- ngày 02/6/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022.

Trường THĐH phối hợp với đoàn thanh niên tại các thôn quản lý học sinh trong hè và triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tuyên truyền, truyền thông về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học; mô hình, giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn, phục hồi, sử dụng bền vững đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm, không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã và không sử dụng đồ nhựa một lần. Thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học theo quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, nâng cao nhận thức về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; khuyến khích mọi người sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính; lên án các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

Phối hợp tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 05/6; Tháng hành động vì môi trường năm 2022 như: mít tinh; tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường; thu gom và xử lý chất thải, rác thải; tổ chức chiến dịch trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường, tại những khu vực công cộng.

Treo băng zôn, pano, áp phích, tranh cổ động về chủ đề môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các thông tin Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022; tài liệu truyền thông Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2022 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử.

                                                                                                                                 CTV: Đào Thị Lưu