Tổng kết năm học 2021 - 2022

Thực hiện công văn số 194/GDĐT ngày 11/5/2022 của Phòng GD&ĐT Tân Yên về việc hướng dẫn tổng kết năm học năm học 2021 - 2022, sáng ngày 30/5/2022 trường Tiểu học Đại Hoá đánh giá kết quả học thực hiện năm học 2021 - 2022. 

1. Đội ngũ:

- Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 23 đ/c:

+ Cán bộ quản lý: 02 đ/c.

+ TPT Đội: 01 đ/c.

+ Giáo viên: 18 đ/c (VH: 13 đ/c; AN: 01 đ/c, MT: 01 đ/c, TA: 02 đ/c, TD: 01 đ/c)

+ Nhân viên: 2 đ/c

- Trình độ đào tạo: Đại học: 16 đ/c; Cao đẳng: 7 đ/c.  

- Trình độ chuyên môn: Giỏi: 9 đ/c; Khá: 9 đ/c; Trung bình: 0 đ/c.       

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học:

1. Thực hiện tốt chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, 2; chuẩn bị đối với lớp 3 cho năm học 2022-2023

2. Nâng cao thứ hạng của Nhà trường. (từ 18 -->12)

3. Nâng cao các phong trào hoạt động của Đội. (từ 20 -->13)

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giỏi; nâng cao chất lượng đại trà.

5. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. (Công nhận vào 1/2023)

3. Công tác phát triển số lượng.

//

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

HS khuyết tật

Ghi chú

1

3

105

45

0

2 buổi/ngày

2

2

69

26

0

2 buổi/ngày

3

3

88

51

0

2 buổi/ngày

4

3

90

43

1

2 buổi/ngày

5

3

87

34

1

2 buổi/ngày

Cộng

14

439

198

2

 

       - Duy trì sĩ số đạt 100%

- Huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1: 93/93 = 100%.

4. Chất lượng giáo dục cuối năm học:

    * Đánh giá thường xuyên: - Các môn học đều hoàn thành: 438/439 = 99,77% (tăng 0,47% so với năm học trước)

                                            - Có ít nhất 1 môn chưa HT: 1/439 = 0,23% (giảm 0,47% so với năm học trước)

    * Năng lực:   - Tất cả các năng lực đều đạt: 438/438 = 99.8%

                          - Có ít nhất 1 năng lực chưa đạt: 1/439 = 0.2% 

    * Phẩm chất: Tất cả các năng lực đều đạt: 438/439 = 99,8%

                          - Có ít nhất 1 phẩm chất chưa đạt: 1/439 = 0,2%

    * Khen thưởng: 321/439 = 73,1% Tăng 17,4% so với năm học trước.

                   - HS xuất sắc và Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ: 102/439= 23,2%

                   - HS tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ và từng mặt: 221/439 = 50,3%

                   - Khen đột xuất: 01/439 = 0,22%

                   - Cấp trên khen: 23/439 = 2,9%

    * Đánh giá hoàn thành chương trình lớp học:

                         - Hoàn thành: 438/439 = 99,8%.

                         - Chưa hoàn thành: 1/439 = 0,2%.

     * Hoàn thành chương trình bậc Tiểu học: 86/86 = 100%

     * Chất lượng chữ viết:  Đạt: 435/439 = 99,1%;  Chưa đạt: 4/439= 0,9%. Tăng 3,1% so với năm học trước (Tiêu biểu cho phong trào là lớp 5B, 3A, 1A, 1B). 

     * Chất lượng khảo sát của PGD:

      - Chất lượng khối lớp 1: XT: 5/24. (Tăng 5 bậc so với năm học trước)

      - Chất lượng khối lớp 2: XT: 18/24. (Giảm 8 bậc so với KH)

      - Chất lượng khối lớp 5: XT: 15/24. (Tăng 3 bậc so với năm học trước)

      - Chất lượng TA khối lớp 4: XT: 3/24 (Tăng 3 bậc so với năm học trước)

     * Chất lượng bồi dưỡng học sinh năng khiếu:

       + Thể chất: Xếp thứ /24 (Vượt  bậc). cụ thể: 8 giải các nhân,01 giải tập thể

          - Thi bóng bàn cấp Tỉnh: XT Nhất huyện

          - Cờ vua huyện: XT 4/17 trường giải Ba.

- Điền kinh: Chưa xếp loại

- Bóng đá mi-ni: XT Nhì huyện.

          - Bống rổ: XT 4/6 trường.

       + Thi Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp huyện (HSG):

          - Đạt 6 giải (tăng 2 giải so với năm học trước)

          - Đạt 2 giải Nhì; 01 giải Ba, 3 giải Khuyến khích

          - Khối 3 XT 3/24 (Tăng 3 bậc so với năm học trước)

          - Khối 4 XT 8/24 (Tăng 6 bậc so với năm học trước)

          - Khối 5 XT 11/24 (Tăng 4 bậc so với năm học trước)

          Xếp chung toàn trường: 7/24 (Tăng 4 bậc so với năm học trước)

        + Tin hoc: Đạt 2 giải (tăng 2 giải so với năm học trước)

          - Đạt 01 giải 3; 01 giải Khuyến khích.     

           - Khai thác hiệu quả  thông tin trên mạng, trang Webits của ngành, phục vụ hiệu quả cho công tác giảng dạy. Nhiều đ/c CBQL và giáo viên sử dụng thành thạo và có kỹ năng về CNTT như: Đ/c Thịnh, đ/c Trang, đ/c Lưu, đ/c Hoài, đ/c Yến,... Làm bài giảng điện tử tiêu biểu như đ/c Hoài, Trang, Yến... Đặc biệt là trong công tác làm bài giảng.

Sau đây là một số hình ảnh:

 

ĐC Dương Văn Đãng thông qua báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022

 

 

Khen thưởng giáo viên có thành tích trong bồi dưỡng CLB

co

Khen thưởng Giáo viên có học sinh đạt giải Violympic cấp trường

 

Khen thưởng các đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến

                                                                                                                                                CTV: Đào Thị Lưu