Đọc sách vì tương lai - Lớp 4C trường Tiểu học Đại Hóa

          Sách có vai trò quan trọng đới với cuộc sống của con người, sách là con đường dẫn con người tới trí thức. Sách là một người bạn đồng hành dẫn con người đến những hiểu biết về đời sống con người và xã hội, sách lưu giữ thông tin, những giá trị vật chất và tinh thần của nhân loại. Từ đó giúp con người nhận biết dễ dàng các vấn đề trong xã hội. Ngoài ra sách còn có vai trò giáo dục, giáo dục tình cảm, đạo đức. Chính vì những lý do đó mà sách có vai trò rất quan trọng đối với con người và xã hội.

        Hiểu được tầm quan trọng của sách, cùng mục tiêu thúc đẩy văn hóa đọc, giáo dục cho học sinh cách đọc sách đúng, khai thác và tìm hiểu nguồn tri thức kinh nghiệm vô cùng bổ ích từ sách. Trường Tiểu học Đại Hóa đã phát động cuộc thi " Đọc sách vì tương lai"

       Trên đây là video dự thi của Lớp 4C

                                                                                                                                    Người đưa tin: Vy Thị Thu Đông