Thông báo kết quả thi GVTH dạy giỏi cấp huyện chu kỳ 2022 - 2024 vòng trình bày biện pháp.

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY GIỎI CẤP HUYỆN VÒNG  TRÌNH BÀY BIỆN PHÁP
 CHU KỲ 2022-2024

 

TT

Họ và tên

Ngày/tháng/năm sinh
(Đánh dấu nháy đơn trước khi nhập số)

Đơn vị công tác

Môn đăng ký dự thi

Tên biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục

Kết quả

1

Trịnh Thị Hoài

17/03/1993

TH Đại Hóa

Văn hóa

Nâng cao hiệu quả trong dạy và học trực tuyến môn Toán ở lớp 4

Đạt

2

Vy Thị Thu Đông

10/03/1993

TH Đại Hóa

Văn hóa

Rèn kỹ năng thực hiện phép chia cho số có nhiều chữ số

Đạt

3

Lê Thị Hồng Phượng

15/03/1996

TH Đại Hóa

Văn hóa

Biện pháp giúp học sinh lớp 4 thực hiện tốt phép cộng phân số khác mẫu

Đạt

4

Trần Thị Hồng Yến

08/11/1994

TH Đại Hóa

Văn hóa

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 làm tốt các bài toán tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông

Chưa đạt

5

Chúc Thị Lý

07/04/1992

TH Đại Hóa

Văn hóa

Rèn kỹ năng bài văn tả cảnh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh lớp 5B trường TH Đại Hóa

Đạt

6

Dương Thị Thu Phương

31/12/1994

TH Đại Hóa

Tiếng Anh

Rèn kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh lớp 3

Chưa đạt

7

Đỗ Thị Bình

10/10/1982

TH Đại Hóa

Thể dục

Một số biện pháp rèn kỹ năng đội hình đội ngũ cho học sinh lớp 4

Đạt

8

Nguyễn Văn Thịnh

12/02/1986

TH Đại Hóa

Mĩ thuật

Biện pháp giúp học sinh tiểu học học tốt quy trình vẽ biểu cảm

Đạt

9

Trần Thị Mai

10/10/1979

TH Đại Hóa

Âm nhạc

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tập đọc nhạc lớp 5

Đạt