Tham mưu phối hợp với các thôn trao thưởng và bàn giao học sinh về thôn.

Thực hiện kế hoạch của nhà trường Ngày 01/6/2022 các đồng chí giáo viên phụ trách thôn đã phối hợp với đồng chí bí thư chi đoàn và lãnh đạo thôn tổ chức khen thưởng cho các em có thành tích trong học tập năm học 2021 - 2022.

Đây là hoạt động ý nghĩa nâng cao tinh thần phối hợp giữa nhà trường và địa phương nhằm động viên, khuyến khích các em trong học tập và tham gia các hoạt động hè của thôn hiệu quả.

Sau đây là một số hình ảnh:

                                                                                                                                     CTV: Đào Thị Lưu