Sinh hoạt dưới cờ tuần 31 năm học 2021 - 2022

 

      - Thực hiện kế hoạch công tác đội ngày 25 tháng 4 năm 2022  liên đội trường TH Đại Hóa tổ chức sinh hoạt dưới cờ với các nội dung sau:

- Tuyên truyền một cuốn sách hay thắp sáng những ước mơ. Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4/ 2022. Khác với hình thức tổ chức tuyên truyền như mọi năm đảm bảo các em vừa phòng chống dịch vừa tham gia hoạt động tuyên truyền và phát huy văn hóa đọc. Nhà trường đã triển khai kế hoạch Ngày hội đọc với chủ đề “ Đọc sác vì tương lai” với hình thức làm video tham dự. Sau gần 1 tháng phát động từ  ngày 7 tháng 3 năm 2022 đến ngày 20 tháng 3 năm 2022 đã có 9/14 lớp có video tham dự và thu hút 6.763.000. lượt bạn xem tiêu biểu như lớp 2A, 3A, 1A, 4A…

Kết quả có 5 video được bình chọn và trao giải

TT

Tác phẩm

Xếp thứ

Số tiền

KHỐI 2

10 Vạn câu hỏi vì sao

1

500.000

3A

Cô Giáo lớp em

2

400.000

4A

Tích chu

3

300.000

5B

Kim đồng

4

200.000

4C

Hoạt động thư viện

5

200.000

- Quyên góp sách cho thư viện hàng năm đều được tổ chức nhằm tăng số lượng đầu sách cho thư viện và trao đổi thêm nhiều kênh văn hóa cho các em.

Tổng số cuốn sách quyên góp là: 821 cuốn

                                                                                                                                                                                      CTV: Đào Thị Lưu