Nghiêm cấm các nhà trường tổ chức dạy thêm, học thêm trong hè

Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang vừa có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động cho trẻ em, học sinh hè năm học 2021-2022. Theo đó, với các trường tiểu học, tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào cả trong và ngoài nhà trường; không được dạy trước chương trình. Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm quản lý giáo viên dạy ngoài nhà trường theo đúng quy định. Đối với học sinh chưa được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học, nhà trường phân công giáo viên lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh; đánh giá bổ sung để xét hoàn thành chương trình lớp học. Hiệu trưởng tổ chức xét học sinh hoàn thành chương trình lớp học và hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2021-2022 trước ngày học sinh tựu trường 01 tuần.

Đối với các trường THCS và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở chỉ đạo nghiêm cấm các nhà trường tổ chức dạy thêm, học thêm trong hè (trừ học sinh lớp 9 ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 và học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2022). Đối với học sinh chưa được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học, nhà trường phân công giáo viên lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh; kiểm tra, đánh giá bổ sung để xét hoàn thành chương trình lớp học. Hiệu trưởng tổ chức xét học sinh hoàn thành chương trình năm học 2021-2022 trước ngày học sinh tựu trường 01 tuần. Các hoạt động dạy học văn hóa, dạy nghề, ôn tập, phụ đạo cho học sinh các đơn vị chỉ tiến hành sau ngày tựu trường năm học 2022-2023.

Dạy bơi trong hè tại trường TH Việt Lập 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan thực hiện việc tuyên truyền, chăm sóc, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho trẻ em, thanh thiếu niên, nhi đồng theo chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quyền, bổn phận của trẻ em, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em, về công tác phòng ngừa tội phạm, phòng chống hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh; phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời đối với những hành vi sai trái của học sinh; quản lý học sinh trong dịp hè, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội. Các cơ sở giáo dục tuyên truyền, phổ biến cho cha mẹ học sinh về những kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn và chăm sóc, giáo dục trẻ; quản lý thời gian, việc học tập, vui chơi, mối quan hệ của trẻ em, học sinh, việc sử dụng mạng xã hội theo đúng quy định của pháp luật; vận động cha mẹ học sinh tạo điều kiện cho con em mình được tham gia các hoạt động do địa phương, nhà trường tổ chức.

Các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương và gia đình; tiếp nhận học sinh trở lại trường học tập sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè; đề nghị các tổ chức Đoàn, Đội tại địa phương nhận xét, đánh giá học sinh sau kỳ nghỉ hè.

Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục lập số điện thoại đường dây nóng để nhận thông tin, xử lý những tình huống bất thường và phân công giáo viên phụ trách, quản lý học sinh theo địa bàn dân cư để công tác bàn giao, tiếp nhận học sinh đạt hiệu quả.

Một hoạt động trong giờ ra chơi 

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tham mưu với UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh. Chỉ đạo các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, gia đình học sinh, cộng đồng và bản thân học sinh về phòng, chống, kịp thời ngăn ngừa các hành động tiêu cực có thể xảy ra đối với học sinh. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các trường học để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh; các buổi tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt các câu lạc bộ, các sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực, phù hợp để học sinh có cơ hội tham gia, giao lưu, chia sẻ, qua đó giải tỏa tâm lý căng thẳng, tăng cường sự thân thiện, đoàn kết, tương thân, tương ái.

Nội dung chi tiết Công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo xem TẠI ĐÂY!