Đại hội chi bộ trường TH Đại Hóa nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy  xã Đại Hóa. Chiều ngày 27/5/2022 chi bộ trường TH Đại Hóa tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Hóa lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)”. 

Đại hội chi bộ được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019 - 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ và bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Dự chỉ đạo có đồng chí  Nguyễn Thị Điển -  Phó chủ tịch UBND xã và 18 đồng chí Đảng viên chi bộ Trường Tiểu học Đại Hóa.

 

 Đại hội đã được nghe dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ và kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2019 - 2022; phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 của chi bộ với từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện: Các báo cáo đã nêu bật được những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, về công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; trong lãnh đạo hoạt động của nhà trường, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, giáo viên, công nhân viên; lãnh đạo về thực hiện quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng; công tác xây dựng chi bộ và các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

 Nhìn chung trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, chi bộ trường tiểu học Đại Hóa đã lãnh đạo các hoạt động của nhà trường và các đoàn thể đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh đó các báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục trong nhiệm kỳ 2022-2025. Báo cáo của chi ủy chi bộ cũng đã nêu bật được vai trò trách nhiệm của Bí thư, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo chỉ ra những khiếm khuyết để tiếp tục tự hoàn thiện, phấn đấu đạt với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Sau khi nghe các báo cáo, Đại hội đã có 03 ý kiến của các đồng chí đảng viên tham dự Đại hội làm rõ thêm những kết quả đạt được và đóng góp vào giải pháp thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, nhằm từng bước xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ phường Đại Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


   Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Điển – Phó chủ tịch UBND xã  đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của cán bộ, đảng viên Chi bộ trường tiểu học Đại Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2022. Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua; trên cơ sở đó đề ra các nội dung, nhiệm vụ lãnh đạo, giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025; đồng chí yêu cầu sau đại hội, chi ủy, chi bộ cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng Quy chế làm việc và Kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội phù hợp với tình hình thực tiễn của chi bộ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

  Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chi ủy, Bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2022-2025. 

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Chi bộ trường tiểu học Đại Hóa nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Kết quả Bầu Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 03 đồng chí: 
 1. Đồng chí Dương Văn Đãng - chức vụ Bí thư chi bộ
  2. Đồng chí Ngô Thị Ký  - chức vụ Phó Bí thư chi bộ
  3. Đồng chí Lâm Thị Quế - chức vụ Chi ủy viên Chi bộ. Đại hội chi bộ trường tiểu học Đại Hóa đã thành công tốt đẹp, Nghị quyết chi bộ được thông qua là căn cứ, cơ sở để chi bộ lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của trường trong thời gian tới.

                                                                    CTV: Đào Thị Lưu